.

  • Telefon:

0176 70094803 (Mobiltelefon)

0911 209112 (Consulting-Center Nürnberg)

030 81898731 (Networking-Center Berlin)

 .

  • E-Mail: 

email@schulz-consult.de

email@eckhard-schulz.de

.

  • Telefax:

0700 47472000

.

  • Anschrift: 


IFV Beratung und Service GmbH

Salzufer 17 - 19 / SG20 / IFV

10587 Berlin 

.

Amtsgericht Berlin Charlottenburg

Registernummer: HRB 149450

.

Geschäftsführer

Diplom-Volkswirt E. SCHULZ 

Beratender Volkswirt; Zertifiziert als "LEADING CONSULTANT"


.
.
Kontakt

.

  •  Telefon:

0176 70094803

030 81898731

0911 209112

.

  •  E-Mail: 

email @

schulz-consult

.de

.

  •  Telefax:

0700 47472000

.